• Học tiếng Trung

    150 từ vựng – HSK1

    HSK1 và 150 TỪ VỰNG CƠ BẢN Theo Hanban, tổ chức tổ chức kỳ thi HSK, để vượt qua HSK cấp độ 1, bạn cần biết chính xác 150 từ vựng. Những từ này không thay đổi giữa các kỳ thi và bạn có thể mong đợi thấy chúng trong bất kỳ kỳ thi HSK 1 nào (tuy nhiên không phải tất cả 150 từ sẽ xuất hiện trong một kỳ thi).  Loại từ Số lượng Từ điển 150 từ Từ loại 5 danh từ, 8 động từ, 4 tính từ, 3 trạng từ Ngữ cảnh Giao tiếp hàng ngày Cấu trúc câu Đơn giản Thời gian 40 phút 11…