• Viết

    Lắng nghe chính mình

    Trước Tết, mình may mắn được trao đổi với một nhà xuất bản sách khá nổi tiếng trên thị trường về việc hợp tác chấp bút trong tương lai, đó là buổi nói chuyện khá nhẹ nhàng xoay quanh về kinh nghiệm, kỹ năng và chuyên môn viết của mình.   Có một vài câu hỏi khá thông dụng về thể loại, sở trường, phong cách và định hướng cá nhân được đặt ra nhằm xem xét dự án phù hợp hợp tác. Tuy bản thân có thể trả lời rành mạch nhưng khi kết thúc meeting mình luôn có trạng thái “lo lắng”. Đến tận bây giờ đã hơn…