Marketing

Psychological Theorie đối với Content Marketing

Bất kỳ loại nỗ lực hoặc nguyên tắc Marketing nào đều bắt nguồn từ các nguyên tắc cơ bản của tâm lý con người, khi chúng ta trao đổi với con người trong khi chúng ta tiếp thị thì đó là một trò chơi của nhận thức. (Nhận thức cần có thời gian, cần có những nỗ lực nhất quán và sự kiên nhẫn)
Tâm lý thuyết phục là nền tảng của tất cả các nỗ lực Marketing.

Để tạo ra một thương hiệu mạnh, cần tạo ra một ấn tượng tích cực đến được tâm thức của người tiêu dùng. Khi tạo chiến lược nội dung thì cần nắm các nguyên tắc cốt lõi của tâm lý người tiêu dùng.

[Một bài giảng được thực hiện vào tháng 09/2022 cho OWD season 2. Mong sẽ hữu ích cho bạn]

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *